911 - 2

Horror.BG - Parental Advisory
Horror.BG - BagBag

Обаждане до 911 от жена, с която се случва нещо необяснимо.